Iedere organisatie

een eigen WAARDEFABRIEK

om een krachtige Cultuur vorm te geven

en zo excellente Klantwaarde te bouwen

Dat is onze droom

Dat is wat we doen

 
DeWaardeFabriek is de plek waar organisaties krachtige culturen opbouwen om uiteindelijk excellente klantwaarde te realiseren.

Wij doen geen magische interventies, maar helpen met data-driven, neuro-wetenschappelijke inzichten en onze ondernemingservaring, samenwerkingen te bouwen die er toe doen.

Wij doorbreken standaard-denken om oplossingen te kunnen bieden voor de meest uitdagende organisatie-problemen van deze tijd. In dit proces proberen wij tegelijkertijd een revolutie te bewerkstelligen in het denken-over-denken en zo een positieve sociale verandering te realiseren in de wereld.

Het Team

Erik van Wijk MSc

Founding Partner - Directeur Business & Innovatie Design

Founder van de DeWaardeFabriek. Erik is een Katalysator en Visionair met een technische, bedrijfskundige en psychologie achtergrond. Actief als innovator en ondernemer. Samen met Universiteit Twente richtte hij de biotech startup Mosaic Systems op en stond aan de wieg van de opkomst van FABLAB in Nederland alvorens hij in 2007 DeWaardeFabriek begon vorm te geven. Daarvoor was hij 20-jaar internationaal actief voor o.a. DSM en ELF in IT en diverse maak-industriën. Erik inspireert je met een heldere visie om vanuit toekomst-gedreven waarde in actie te komen.

Bart Jansink

Partner - Directeur Cultuur Design

Bart is een Kameleon die heeft geleerd dat psychologische contracten* krachtige voorspellers zijn voor de kwaliteit van een organisatie. Vanaf 2000 verzorgt hij als Arbeid- & Organisatiepsycholoog inspirerende programma’s gericht op de ontwikkeling van Team, Organisatie en Persoon. Dat doet hij in co-creatie met klanten binnen en buiten Nederland. Hij werkt vanuit respect voor de lerende mens en en richt zich op de verbinding tussen gedrag, overtuigingen en drijfveren. In zijn bagage heeft hij een levende verzameling tools. Deze brengt hij ervaringsgericht en verbindt ze interactief met ieders werkpraktijk. Bart verplaatst zich in jouw positie en nodigt je met humor uit om in beweging te komen. Het resultaat waar hij steeds voor gaat: gedrag verbinden met onderliggende drijfveren en organisatiecultuur gericht op klantwaarde.

*DOE-JIJ-HIER-WAT-JIJ-GRAAG-DOET?

Ing. Johan Rus Lt-Kol b.d.

Directeur Project Ontwikkeling

Johan heeft een technische en logistieke achtergrond. Als officier techniek heeft hij ruim 35 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht leiding gegeven aan technische, logistieke en operationele functiegebieden waarbij gericht onderhoud en operationele inzet grote succesfactoren waren. Op al zijn functies was hij gefascineerd om het beste uit de individuele mens of teams te halen. Op basis hiervan heeft hij small teams, high impact kunnen invoeren tijdens de daadwerkelijk inzet van de Koninklijke Luchtmacht in Irak en Afghanistan. Sinds juni 2008 in hij als Lt-Kol bd ondernemer om zijn ervaringen te delen met de maatschappij. Ook hier staat voor hem vooral de mens centraal.

Paul Selbach MA

Partner - Smart HR

Paul is een praktische en resultaat gerichte HR-professional die oog heeft voor zowel de mens in de organisatie als de organisatiedoelstellingen. Hij adviseert graag het management over de ontwikkeling en de toepassing van het HR-beleid. Daarbij treed hij op als sparringpartner. Met zijn ruime ervaring heeft hij snel zicht op wat er speelt in een organisatie en kan daar op een adequate wijze op inspelen. Paul is continu op zoek naar oplossingen die passen bij de ontvanger (manager, medewerker, OR). Zijn financiële achtergrond helpt sterk om een vertaalslag te maken van HRM naar een kosten-batenanalyse.

Koos de Vos MSc

Inspiration Council

Koos is van oorsprong econometrist. Hij heeft in zijn werkzame leven diverse organisaties vormgegeven vanuit directiefunctie’s. In zijn laatste functie was hij directeur van de investeringsmaatschappij voor Zeeland (N.V. Impuls Zeeland). Vanuit bevlogenheid heeft hij een nieuw opleidingsmodel ontwikkeld voor technische ROC-opleidingen. Daar is het instituut Vakcolleges uit voort gekomen, waar Koos nog een adviserende rol vervult. Binnen DeWaardeFabriek helpt Koos met zijn scherp analytisch vermogen telkens weer hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Hans Houf MSc MBA

Raad van Inspiratie

Hans is een serie-ondernemer met speciale interesse in het bouwen van een meer duurzame wereld door vernieuwbare energiën. Hij is erg bedreven in het vinden van creatieve wegen om een innovatie op de markt te brengen. Hij ontwikkelde diverse Cradle-to-Cradle projecten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Bulgarije. Dit laatste project voorziet een hele stad van groenten en electriciteit, terwijl het biomassa afval uit de stad en de productie ingezet wordt als brandstofbron. Binnen DeWaardeFabriek helpt Hans met het continu innoveren van onze business modellen.

Nu heb je ons verhaal gehoord..

Wat is jouw verhaal?

We luisteren graag! Misschien ontdekken we een ambitie… een droom… iets wat ons beiden inspireert…

Contact NL

Sending
<div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p align="center"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://twitter.com/waardefabrieknl"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img title="Twitter" alt="Twitter" src="https://welkom.thevaluefactory-online.com/wp-content/uploads/sites/14/2017/06/twitter_logo_cutout.png" width="50" height="50" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://www.youtube.com/channel/UCi1FPqCHYXYvJ6yLazKNL1A"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img title="Youtube" alt="Youtube" src="https://welkom.thevaluefactory-online.com/wp-content/uploads/sites/14/2017/06/youtube_icon_white.png" width="50" height="50" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><a href="https://www.linkedin.com/organization/18087450"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img title="LinkedIn" alt="LinkedIn" src="https://welkom.thevaluefactory-online.com/wp-content/uploads/sites/14/2017/06/linkedin_icon_white.png" width="50" height="50" /><!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Bouw een krachtige Cultuur en profiteer als organisatie van excellente Klantwaarde!