Business doorbraak voor Papierproducent

9 jun, 2017

Tijdens een succesvolle lancering en het duurzaam gebruik van het FutureExpedition-programma (door DeWaardeFabriek), heeft deze papierfabrikant een aantal belangrijke lessen en sleutelfactoren geleerd. Deze sleutelfactoren kunt u zelf toepassen om de implementering van uw eigen toekomstgerichte gerichte bedrijfscultuur programma te versterken. Deze transformatie casus verkent een belangrijke les: het belang van kiezen van de juiste mix van denkstijlen in teams.

KLANT
Een wereldwijde speler die zich toelegt op het leveren van houtpulp en papier-gebaseerde oplossingen aan haar klanten in meer dan 100 landen. Het Europese Strategische Marketing en R&D-team had moeite met de uitdaging om echte doorbraak-business-ideeën te genereren.

UITDAGING
Zoals we vaak zien waren ook hier veel ideeën beschikbaar, maar de klant vroeg zich af waarom deze ideeën de markt nooit bereikten. Ondanks dat er veel ruimte is voor de kernwaarde vindingrijkheid.

FutureExpedition is een gedegen, goed voorbereid programma dat ons inzicht heeft gegeven en geactiveerd heeft onze toekomst gezamenlijk vorm te geven!

VP Human Resources

LESSEN

Kies de juiste mensen, zelfs al kost het tijd

Voor de ontwikkeling en het verkennen van nieuwe zakelijke mogelijkheden zijn de juiste mensen nodig die optimaal kunnen en willen samenwerken. Belangrijke les hier is het aanwezig hebben en inzetten van vier verschillende denkstijlen: Verklaren (doelen en uitdagingen goed boven tafel kunnen brengen), Creëren (talloze mogelijke oplossingen ‘zien’), Ontwikkelen (mogelijke oplossingen kunnen omzetten in prototypes) en Implementeren (oplossing invoeren en opschalen).

Waarom is het inzetten van de denkstijlen zo belangrijk? Als mens zijn we geneigd te denken dat die ander ook wel zo zal denken als jezelf. In eerste instantie ontstaat er onderlinge afstand als er juist anders wordt gereageerd. Door begrip van elkaars denkstijl en ieders belangrijke bijdrage aan projectproces, ontstaat een natuurlijke flow die vanuit de heterogene denkachtergronden tot meer en creatievere oplossingen leidt.

Een van de belangrijkste dingen die geleerd is in dit FutureExpedition-programma: Neem de tijd om teams gericht in te richten om de uitdaging succesvol aan te kunnen gaan.

Het ontwikkelen van baanbrekende-business-ideeën vereist een heterogeen team. In heterogene teams hebben de teamleden tijd nodig om elkaar te leren kennen, voor het leveren van meer resultaat dan in het begin werd gedacht.

CONCLUSIE

Een belangrijke motor voor succes in dit team is het leren erkennen en beheren van de noodzakelijke en beschikbare denkstijlen in innovatie teams.

Dit heeft geresulteerd in het starten van 5 nieuwe zakelijke exploratie projecten die direct na het FutureExpedition-programma zijn gestart. Dit inzicht is ook doorgevoerd in het HR-talent acquisitie programma om te zorgen voor het ontwikkelen en cultiveren van een meer heterogeen denkende werknemerpopulatie.

Bouw een krachtige Cultuur en profiteer als organisatie van excellente Klantwaarde!