Strategische Maintenance Samenwerking

9 jun, 2017

Industriën die afhankelijk zijn van kapitaal-intensieve productiemiddelen zoals de staalindustrie, chemie, olie- & gas, hebben afgelopen decennium vrijwel al hun maintenance uitbesteed aan externe contractors. Zo ook onze klant, lid van WorldClassMaintenance.

UITDAGING
Maintenance moet toch op grote schaal plaatsvinden. Zeker nu veel productiemiddelen 40 jaar of ouder zijn. Dit brengt de uitdaging met zich mee, hoe samen te werken met contractors.
Waar aanvankelijk de drijfveer hoofdzakelijk besparing van kosten was (en nog vaak is), ontdekte onze klant dat daarmee geen duurzame relatie kan worden opgebouwd met contractors. Beschikbaarheid van installaties en continue ontwikkeling maakt juist de mensen die de installaties van binnen en buiten zien eigenlijk juist een zeer geschikte strategische partner.

De uitdaging is wat strategisch partnership in de praktijk betekent voor samenwerken.

DeWaardeFabriek heeft het mogelijk gemaakt om een echt neutrale dialoog te creëren over zo’n gevoelig onderwerp als gedrag, wat een jaar geleden niet mogelijk was. De resultaten van de cultuurmetingen liegen er niet om.

Ir. Lex Besselink Gen. b.d.

Chairman, Association & Foundation WorldClassMaintenance

LESSEN

Op strategisch niveau met elkaar samenwerken, betekent eerst elkaar vertrouwen geven. Vervolgens afstemmen wat de uiteindelijke verwachting is van de samenwerking voor beide partijen, zodat er ook een gezonde businessbasis is voor de investeringen in tijd en middelen die beide partijen nu eenmaal altijd zullen moeten doen.

En dan?

Dat is waar het in de praktijk vaak mis gaat. Aan de directietafel is iedereen het met elkaar eens, maar dat betekent niet dat vervolgens ‘de organisatie’ ook precies weet wat er nu gedaan moet worden.

Dit proces is als het opbouwen van een compleet nieuw team. Samenwerken betekent dat de gezamenlijke doelstelling toonaangevend is voor alle activiteiten die moeten gebeuren. Jouw team is dan het gezamenlijke team. Bedrijfsgrenzen vervagen.

Wat maakt een succesvol samenwerkend team?
Hier is al veel onderzoek naar gedaan. In dit specifieke geval hebben we eerst kwantitatief en kwalitatief de cultuur in kaart gebracht van een fabrieksteam en het contractor-team waarmee werd samengewerkt. Daarnaast zijn beide teams gevraagd de cultuur van de samenwerking in kaart te brengen. Dit vroeg ca. 45 minuten tijd voor elk teamlid om online vragenlijsten in te vullen.

Na validatie van de resultaten in beide teams, zijn de teams uitgenodigd in een gezamenlijke meeting. Dat bleek ook de eerste maal te zijn sinds enkele jaren dat alle betrokkenen aan een tafel zaten.
Na de concrete constatering dat er over en weer wantrouwen was, kon ook worden gedeeld dat de wens van beide teams juist gericht was op een gezonde constructieve samenwerking. Dit ontspande de sfeer in de groep.

Vervolgens zijn de teams uitgedaagd op twee elementen:
A. Stem met elkaar af hoe het werkproces nu is, waar knelpunten aanwezig zijn en hoe eenvoudig op te lossen;
B. Definieer het gedrag dat nodig is bij allen voor constructieve strategische samenwerking.

Het resultaat was verbluffend: de beide teamleiders werden zo gegrepen door de prakticiteit en toepasbaarheid van aangereikte tools, dat zij het proces direct naar zich toetrokken. Externe interventie was daarna beperkt tot enkele coachingsgesprekken vooral gericht op het bespreekbaar maken van gedrag.

De cultuurmeting na zes maanden bevestigde de omslag van wantrouwen naar constructief samenwerken.

Het is nog maar het begin voor de deze teams, maar de eerste stappen zijn veelbelovend!

CONCLUSIE

Samenwerken gaat niet vanzelf. Samenwerken vraagt heldere afspraken over gedrag en doelstellingen, en begint met het uitspreken van vertrouwen in elkaar.
Samenwerken is ook samen leren. Want fouten maken is menselijk. Het gaat er om of we dan samen leren of direct beginnnen te wantrouwen (en dus samenwerken stoppen).

Bouw een krachtige Cultuur en profiteer als organisatie van excellente Klantwaarde!