Veiligheidscultuur voor een Producent van Chemicalien

29 mei, 2017

Tijdens de succesvolle lancering van een Waarden-Gebaseerd-Veiligheid-Cultuur-programma leerde deze producent van chemicaliën een aantal belangrijke lessen. Deze kunt u ook benutten bij de uitvoering van uw eigen veiligheid-cultuurprogramma. Deze casus beschrijft een belangrijke les: het belang van het kiezen van waarden om het gedrag te verankeren.

Opdrachtgever is een wereldwijde producent van chemicaliën. DeWaardeFabriek werd gevraagd om te helpen bij het ontwerpen van een duidelijke veiligheidscultuur voor alle sites van de klant wereldwijd.

Uitdaging

Klant wist dat werkcultuur verschilde van shift tot shift, wat resulteert in uiteenlopende veiligheidsprestaties. Vroeg zich af hoe het gedrag van medewerkers te beïnvloeden, zodat collega’s het normaal vinden om te reflecteren op ieders werkgedrag zodat verantwoord veilig gedrag de norm kon worden.

De waarden-gebaseerde-gedragsaanpak zou nooit zijn uitgevoerd zonder deze hulp (DWF)!

HSE Manager

Les:
Veiligheid is een Cultuurwaarde

Veiligheid prestatie is het resultaat van een gezamenlijke focus op het samen veilig handelen. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van collectief gedrag heb je mensen nodig die vanuit heldere en gedeelde waarden werken aan duidelijke en gemeenschappelijke doelstellingen. Veiligheid doelstellingen zijn eigenlijk eenvoudig te bepalen: geen ongelukken.

Voor collectief veiligheidsgedrag zijn duidelijke en gedeelde waarden noodzakelijk. Waarom zijn waarden zo belangrijk? Waarden zijn de fundamentele drijfveren van onze gedachten en daden. Daarom heeft een organisatie duidelijke veiligheidswaarden nodig als fundament van het veiligheidsgedrag.

(Internationale) teams zijn uitgedaagd om veiligheidswaarden te bepalen. Topmanagement ondersteunde de teams als deelnemers in de dialogen en het teamwerk. Elk teamlid werd vervolgens gecoacht om de waarden en gewenste gedrag als uniform raamwerk te hanteren in het werk.

Belangrijke lessen

Belangrijke lessen voor de klant in dit traject: ‘Neem de tijd om echt te leren “een waarde” daadwerkelijk in te slijpen in gedrag’. Hoger management werd meer en meer bewust van het belang van walk-the-talk om het noodzakelijke vertrouwen en respect van medewerkers te winnen.
Dit resulteerde in realiseren van de ambitie om te behoren tot de groep van beste veiligheidsprestaties.

Conclusie

Belangrijke cultuur succesfactor voor veilig gedrag was de set van heldere en logische veiligheidswaarden.
Dit inzicht is doorgevoerd in het operationeel management waarmee het cultiveren van gedrag een normaal onderdeel is geworden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Bouw een krachtige Cultuur en profiteer als organisatie van excellente Klantwaarde!